Alapveto Imák

A keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Dicsoség az Atyának

Dics ség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen

Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkez knek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dics ség mindörökké.) Ámen.

Üdvözlégy, Mária

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Sz z Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, b nösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Fatimai fohász

Ó, Jézusom, bocsásd meg b neinket, ments meg minket a pokol tüzét l és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra! Ámen

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremt jében. És Jézus Krisztusban, az egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélekt l, született Sz z Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni él ket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a b nök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.

Sitemap | Alapveto Imák | Impressum