Isteni irgalmasság rózsafüzére

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében Amen.

Gyöngyszem a1)

Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Gyöngyszem a2)

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bnösökért most és halálunk óráján.Amen.

Gyöngyszem a3)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Gyöngyszem b, c, d, e, f)

Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bneinkért és az egész világ bneiért.

Gyöngyszem 1, 2, 3, 4, 5)

Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE (3 vezes):

Szent Isten, szent ers Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

fel

Fatima

Sitemap | Alapveto Imák | Impressum