Mária

Az örvendetes titkok,

Az örvendetes titkok,

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki hitünket növelje,

2. aki reményünket erősítse,

3. aki szeretetünket tökéletesítse,

A tizedekre:

1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,

2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,

3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,

4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,

5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,

A világosság titkai,

A világosság titkai,

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki megtisztítson minket,

2. aki lelkünk békéjét megőrizze,

3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:

1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,

2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,

3. aki meghirdette Isten országát,

4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,

5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

A fájdalmas titkok,

A fájdalmas titkok,

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki értelmünket megvilágosítsa,

2. aki emlékezetünket megerősítse,

3. aki akaratunkat tökéletesítse,

A tizedekre:

1. aki érettünk vérrel verítékezett,

2. akit érettünk megostoroztak,

3. akit érettünk tövissel koronáztak,

4. aki érettünk a keresztet hordozta,

5. akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsoséges titkok,

A dicsoséges titkok,

A bevezető három Üdvözlégyre:

1. aki gondolatainkat irányítsa,

2. aki szavainkat vezérelje,

3. aki cselekedeteinket kormányozza,

A tizedekre:

1. aki a halálból feltámadt,

2. aki a mennybe felment,

3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;,

4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,

5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,

A titkok új, napok szerinti sorrendje a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján:

  • Hétfő: örvendetes titkok

  • Kedd: fájdalmas titkok

  • Szerda: dicsőséges titkok

  • Csütörtök: világosság titkai

  • Péntek: fájdalmas titkok

  • Szombat: örvendetes titkok

  • Vasárnap: dicsőséges titkok

  • A rózsafüzér hagyományosan és természetesen ma is imádkozható saját titkokkal is, aszerint, hogy Jézus melyik tulajdonságán vagy tettén szeretne az imaszövegek mondása közben elmélkedni az imádkozó.

fel

Fatima

Sitemap | Alapveto Imák | Impressum